Светлоотразители

Броят на намерените елементи: 41

Рефлекторите са съществен елемент от осветлението на превозните средства по обществените пътища. Разгледайте широката гама светлоотразителни устройства и подобрете своята видимост на пътя.

рефлектор с червен триъгълник

Рефлектор и светлоотразителни устройства

Светлоотразителите трябва да бъдат разположени на всяка повърхност на ремаркето, като се започне от предната част на ремаркето, където са необходими бели светлоотразители . Жълтият рефлектор трябва да бъде поставен върху страничните бордове на ремаркето, докато червеният рефлектор трябва да бъде поставен в задната част на ремаркето.

pixel