Подсветка на регистрационния номер

Броят на намерените елементи: 12

Съгласно действащите разпоредби , осветлението на регистрационния номер е една от ключовите системи в автомобила или ремаркето. Светлината на регистрационния номер, разположена до пътното осветление на автомобила, определя видимостта на автомобила и неговите маркировки на пътя.

лампа за регистрационен номер

Осветяване на регистрационния номер

Сегашната наредба определя осветлението на регистрационния номер да е бяло и да осигурява добра светлина. Това означава, че параметрите на светлината трябва да позволяват безпроблемно разчитане на регистрационния номер през нощта.

Лампи за регистрационен номер

Офертата включва LED осветление , както и лампи за табела за традиционни крушки. LED осветлението има увеличен живот и по-добри светлинни параметри в сравнение с лампите с традиционни крушки. От друга страна, в случай на класическа лампа за регистрационен номер, използваща крушки с нажежаема жичка, водачът може сам да извърши подмяната на крушката в автомобила.
pixel