Устав

Съдържание

 

Правила на онлайн магазина UNITRAILER.PL от 17/12/2021

 

I. Определения

Използваните в Правилника термини означават:

1. Клиент - физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, чиито специфични разпоредби предоставят правоспособност, което прави Поръчки в рамките на Магазина;

2. Потребител - на основание чл. 22 [1] от Гражданския кодекс означава физическо лице, което извършва правна сделка с предприемач, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.

3. Граждански кодекс - Закон от 23 април 1964 г. (Дневник № 16, т. 93, с измененията);

4. Правила - тези Правила за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазина unitrailer.pl ;

5. Онлайн магазин (Магазин) - уебсайт, достъпен на адрес unitrailer.pl , чрез който Клиентът може по-специално да прави Поръчки;

6. Стоки – продукти, представени в Онлайн магазина;

7. Договор за покупко-продажба - договор за продажба на Стока по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между ЮНИТРЕЙЛЪР СП. Z OO и Клиента, сключени с помощта на уебсайта на Магазина;

8. Закон за правата на потребителите - Законът от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (Законодателен вестник от 2014 г., т. 827);

9. Закон за предоставяне на електронни услуги - Закон от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (Дн. бр. 144, т. 1204, с измененията);

10. Поръчка - Волеизявление на Клиента, насочено директно към сключването на Договора за продажба, като посочва по-специално вида и количеството на Стоката.

 

II. Общи положения

2.1. Тези Правила определят правилата за използване на онлайн магазина, достъпен на: unitrailer.pl .

2.2. Този правилник е регламентът, посочен в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги.

2.3. Онлайн магазинът, работещ на: unitrailer.pl , се управлява от Unitrailer sp. z o. o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, KRS 0000624998, NIP 5213739921, акционерен капитал 15 000 PLN.

2.4. Тези регламенти определят по-специално [в зависимост от наличните възможности]:

а) правилата за регистрация и използване на акаунта като част от онлайн магазина;

б) условия за извършване на електронна резервация на налични в онлайн магазина продукти;

в) условия за извършване на Поръчки по електронен път като част от онлайн магазина;

г) правилата за сключване на договори за продажба, използващи услугите, предоставяни като част от онлайн магазина.

2.5. Използването на онлайн магазина е възможно при условие, че използваната от Клиента ИКТ система отговаря на следните минимални технически изисквания: IE версия 7 или по-нова, FireFox версия 3 или по-нова, Opera версия 9 или по-нова, Chrome версия 10 или по-нова, Safari с най-новата версия JAVA и FLASH версии, на екрани с хоризонтална резолюция над 1024 px.

2.6. За да използва онлайн магазина, Клиентът следва сам да получи достъп до компютърна станция или крайно устройство с достъп до Интернет.

2.7. В съответствие с приложимото законодателство UNITRAILER sp. z o. o. си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез Онлайн магазина до лица над 18-годишна възраст. В този случай потенциалните клиенти ще бъдат уведомени за горното.

2.8. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила по всяко време чрез връзката на главната страница на уебсайта unitrailer.pl , както и да ги изтеглят и разпечатат.

 

III. Правила за използване на онлайн магазина

3.1. Условието за започване на използване на Онлайн магазина е регистрация в неговите рамки.

3.2. Регистрацията става чрез попълване и приемане на регистрационния формуляр, наличен на една от страниците на Магазина.

3.3. Условието за регистрация е съгласие със съдържанието на Правилника и предоставяне на лични данни, отбелязани като задължителни.

3.4. UNITRAILER sp. z o. o. може да лиши Клиента от правото да използва Онлайн магазина, както и да ограничи достъпа му до някои или всички ресурси на Онлайн магазина, с незабавен ефект, в случай на нарушение от страна на Клиента на Правила, и по-специално когато клиентът:

а) предостави неверни, неточни или неактуални данни при регистрация в Онлайн магазина, подвеждащи или нарушаващи правата на трети лица,

б) е нарушил личните права на трети лица чрез Онлайн магазина, по-специално личните права на други клиенти на Онлайн магазина,

в) извършва други поведения, които ще бъдат признати от UNITRAILER sp. z oo . за поведение, несъвместимо с приложимото законодателство или общи принципи за използване на интернет или вредно за доброто име на UNITRAILER sp. z oo .

3.5. Лице, което е било лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се регистрира повторно без предварителното съгласие на UNITRAILER sp.z oo.

3.6. За да гарантира сигурността на предаването на съобщения и данни във връзка с услугите, предоставяни на уебсайта, Онлайн магазинът предприема технически и организационни мерки, подходящи за степента на заплаха за сигурността на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване на придобиване и промяна от неоторизирани лица на лични данни, изпратени в интернет.

3.7. Клиентът е длъжен по-специално:

а) да не предоставя или предава съдържание, забранено от закона, например съдържание, насърчаващо насилие, клеветническо или нарушаващо лични права и други права на трети страни,

б) да използвате онлайн магазина по начин, който не пречи на функционирането му, по-специално чрез използване на специфичен софтуер или устройства,

в) не предприемане на действия като: изпращане или публикуване на нежелана търговска информация (спам) като част от Онлайн магазина,

d) използвате онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и за UNITRAILER sp. z oo ,

д) да използвате всяко съдържание, публикувано като част от онлайн магазина, само за лична употреба,

f) да използвате Онлайн магазина по начин, който е в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република Полша, разпоредбите на Правилника, както и с общите принципи за използване на Интернет.

 

IV. Процедурата за сключване на договор за продажба

4.1. Информацията за Стоките, предоставена на уебсайтовете на Магазина, по-специално техните описания, технически и функционални параметри и цени, представлява покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс.

4.2. За да сключите Договор за продажба чрез онлайн магазина, отидете на уебсайта unitrailer.pl , изберете Стоките, като предприемете допълнителни технически стъпки въз основа на съобщенията, показани на Клиента, и информацията, налична на уебсайта.

4.3. Изборът на поръчаните от Клиента Стоки става чрез добавянето им в кошницата.

4.4. При извършване на Поръчка - до натискане на бутона "Поръчай и плати" - Клиентът има възможност да променя въведените данни и избраните Стоки. За да направите това, следвайте съобщенията, показвани на Клиента, и наличната информация на уебсайта.

4.5. След като Клиентът, използващ Онлайн магазина, предостави всички необходими данни, ще се покаже обобщена информация за направената Поръчка. Резюмето на направената поръчка ще съдържа информация за:

а) предмет на поръчката,

б) единичната и общата цена на поръчаните продукти или услуги, включително разходите за доставка и допълнителните разходи (ако има такива),

в) избран метод на плащане,

г) избран метод на доставка,

д) време за доставка,

4.6. За да изпратите Поръчка е необходимо да приемете съдържанието на Регламента, да предоставите лични данни, отбелязани като задължителни и да натиснете бутона „поръчай и плати“.

4.7. Изпращането на Поръчката от Клиента е волеизявление за сключване с UNITRAILER sp. z o.o. Договори за покупко-продажба, съгласно Правилника.

4.8. След извършване на Поръчката, Клиентът получава имейл , съдържащ окончателно потвърждение на всички съществени елементи на Поръчката.

4.9. Договорът се счита за сключен, когато Клиентът получи посочения по-горе имейл.

5.0. Договорът за покупко-продажба се сключва на полски език, със съдържание в съответствие с Правилника.

5.1. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила по всяко време чрез връзката на главната страница на уебсайта unitrailer.pl , както и да ги изтеглят и разпечатат.

5.2. Консолидирането, защитата и споделянето на данните за Поръчката и Общите условия (правилата на онлайн магазина) се извършва чрез електронна поща.

 

V. Доставка

5.1. Доставката на Стоките е ограничена до територията на Република Полша и се извършва до адреса, посочен от Клиента при подаване на Поръчката.

5.2. Доставката на поръчаните Стоки се извършва с куриер от следните фирми: DPD, K-EX, Poczta Polska, Paczkomaty In-Post, Raben. Разходите за доставка могат да се проверят на www.unitrailer.pl/wysylka . Разходите за доставка също ще бъдат посочени в момента на подаване на поръчката.

5.3. Срокът за доставка е от 1 до 14 работни дни от датата на изпращане на Поръчката от Клиента.

 

VI. Цени и начини на плащане

6.1. Цените на Стоките са дадени в полски злоти и включват всички компоненти, включително ДДС 23% , мита и всякакви други компоненти.

6.2. Клиентът има възможност да заплати цената:

а) по банков път на банкова сметка номер PL53 1050 1953 1000 0090 3145 0191 ,

б) плащане в системата: PayLane sp. z o. o. със седалище в Гданск на ул. Norwida 4, пощенски код: 80-280, KRS: 0000227278., плащания PayU, Przelewy24, PayPal или IAI

 

VII. Право на отказ

7.1 Само Клиентът, който е и Потребител, има право на 30-дневен срок за отказ от договора. Потребителят има право да се откаже от този договор в рамките на 30 дни, без да посочва причина. Срокът за отказ от договора изтича след изтичане на 30 дни от деня, в който сте влезли във владение на артикула или в който трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, е влязло във владение на артикула.

7.2 За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, имейл: unitrailer@unitrailer.pl за вашето решение да се оттеглите от този договор чрез недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща).

Можете да се възползвате от евтино връщане с Poczta Polska, но не е задължително. За да използвате евтини връщания от Poczta Polska, следвайте инструкциите на уебсайта http://unitrailer.pl/Tanie-zwroty-Poczta-Polska-cabout-pol-15.html

7.3 За да спазите крайния срок за отказ от договора, е достатъчно да изпратите информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди крайния срок за отказ от договора.

7.4 Последици от отказ от договора

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от вас тип доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме били информирани за вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, като използваме същото платежно средство, което сте използвали в първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси във връзка с това връщане.

7.5 Можем да задържим възстановяването, докато не получим артикула или докато не ни предоставите доказателство, че сте го изпратили обратно, което от двете настъпи първо.

7.6 Адрес за връщане: моля, изпратете артикула обратно на адрес: Magazyn UNITRAILER, ul. Budowlana 30, 20-469 Люблин. Потребителят е длъжен да върне Стоката на Продавача незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от Договора за продажба. За спазване на крайния срок е достатъчно да изпратите Стоките обратно на адреса на Продавача преди изтичането на крайния срок.

7.7 Вие ще трябва да изпратите обратно артикулите, които са предмет на договора, от който сте се отказали, за ваша сметка и риск.

 

 

VIII. Рекламации за стоки

8.1. UNITRAILER sp. z o. o. като продавач носи отговорност пред Клиента, който е Потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, по гаранцията за дефекти до степента, посочена в Гражданския кодекс, по-специално в чл. 556 и чл. 556[1] - 556[3] и следващите от Гражданския кодекс.

8.2. Жалби, произтичащи от нарушаване на права, гарантирани от закона или съгласно тези Правила, трябва да се изпращат на адрес unitrailer@unitrailer.pl. UNITRAILER sp. z o. o. се задължава да разгледа всяка жалба в рамките на 14 дни. Неразглеждането на жалбата в горния срок означава, че тя се счита за основателна.

8.3. Ако UNITRAILER sp. z o. o. не е производител на стоките, Производителят носи отговорност по гаранцията на продадените Стоки при условията и за периода, посочени в гаранционната карта. Ако в гаранционния документ е предвидена такава възможност, клиентът може да предяви претенциите си по гаранцията директно в оторизирания сервиз, чийто адрес е посочен в гаранционната карта.

 

IX. Жалби относно предоставяне на електронни услуги

9.1. UNITRAILER sp. z o. o. предприема действия, за да осигури правилното функциониране на Магазина, до степента, която произтича от текущите технически познания, и се задължава да отстрани всички нередности, докладвани от клиенти, в разумен срок.

9.2. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми UNITRAILER sp. z o. o. за всякакви нередности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Онлайн магазина.

9.3. Нередности, свързани с функционирането на Магазина, могат да бъдат докладвани от Клиента писмено на адреса на Unitrailer sp.z oo ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin или по имейл на unitrailer@unitrailer.pl или чрез формата за контакт.

9.4. В жалбата Клиентът следва да посочи своето име и фамилия, адрес за кореспонденция, вид и дата на нередности, свързани с функционирането на Магазина.

9.5. UNITRAILER sp. z o. o. се задължава да разгледа всяка жалба в рамките на 14 дни. Неразглеждането на жалбата в горния срок означава, че тя се счита за основателна.

 

X. Разрешаване на спорове и заключителни разпоредби

10.1 Клиент, който е потребител, може при интерес да използва извънсъдебни методи за разглеждане на жалби и предявяване на искове. Спорове относно онлайн покупки могат да бъдат разрешени чрез производство по медиация пред провинциалните инспекторати на търговската инспекция или процес пред арбитражния съд към провинциалния инспекторат на търговската инспекция. Потребителят може да използва и други методи за извънсъдебно разрешаване на спорове и например да подаде своята жалба чрез онлайн платформата на ЕС за ODR, достъпна на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2.Ако Потребителят не се интересува от възможността за използване на методи за извънсъдебно уреждане на спорове, разрешаването на всякакви спорове, възникващи между UNITRAILER sp. z oo и Потребителя, ще бъде отнесено до компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.

10.3 Уреждането на всякакви спорове, възникващи между UNITRAILER sp. z oo и Клиента, който също не е Потребител, ще бъде отнесено до съда с юрисдикция по седалището на UNITRAILER sp. z oo .

10.4 По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс, разпоредбите на Закона за предоставяне на електронни услуги и други приложими разпоредби на полското законодателство.

 

pixel